Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Llibres per a una Biblioteca Particular
Diccionaris i Gramatiques
Puncha aci per a vore totes les fiches
Puncha aci per a vore totes les fiches
Puncha aci per a vore totes les fiches
Diccionari Ortografic
Sinomins
Flexio verbal
Gramatica
Poesia

Antologia Poetica

50 Anys dels 7 d'Octubre Deixant a part l'estil dels trobadors Poesia Patriotica
Incunables
Tirant lo Blanch 
La Biblia Parva 
Les Trobes en lahors de la Verge Maria 
 I Congres de la Llengua Valenciana
Narrativa i Teatre
L'ultima cavalcada de Cesar Borja   Clams de Vida Els Dialecs. Eixercicis de llengua llatina Gavina Blava i uns atres contes  
Valencianisme
El pensament valencianiste de Miquel Adlert i Noguerol
Biografia de Lluïs Fullana i Mira
De Regionalisme i Valentinicultura   Bases per al Nacionalisme Valencià 
Estudis i Ensajos
 L'Unitat de la llengua. Falsetat i Mit
La Real Senyera 
El lexic valencià proscrit 
 La Ciutadella de Valencia