Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Biografies de Valencians Ilustres
Noms que forjaren l'orgull d'un poble
 

Sant Vicent Ferrer

Vicente Blasco i Ibanyez