Pagina web de l'associacio cultural Centernar de la Ploma de Manises                                                                 

Valencianisat l'ordenador

Institucions Valencianistes (I).

La RACV.

El 20 de Giner de 1915 fon fundada per la Diputacio Provincal i l’Ajuntament de Valencia, ab el nom de Centre de Cultura Valenciana, hui Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), ab el proposit d’estudiar en fonament cientific l’historia, el patrimoni i la llengua valenciana per tal d’enriquir la cultura valenciana.

Te autonomia administrativa i funcional, ab el fi d’evitar l’injerencia politica, trascendencia esta, que se ficà de relleu especialment en 1980. Es l’orgue definidor de tot allo que es puga qüestionar referent a la nostra autentica cultura, al que hem d’acudir i no consultar a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Son area d’estudi està divida per seccions: Aula d’Humanitats, Etnografia i Cultura Popular, Heraldica i Genealogia, Historia, Llengua i Lliteratura, Prehistoria i Arqueologia, Patrimoni Artistic, Publicacions, etc.

Des d’aci tenim en nostre recòrt a l’ilustre maniser, defallit en 2003, En Jose Mª Moreno i Royo, que en pau descanse, qui era Academic Corresponent de la RACV.

Recomaném la llectura del llibre La Real Academia de Cultura Valenciana, de Francisco A. Roca i Traver, per coneixer l’historia i orige de la RACV ab major profusio i que podras trobar en la Biblioteca Municipal de Manises. Tambe pots acudir a la seua Seu i visitar sa pagina web.

Real Academia de Cultura Valenciana

C/ Avellanes, 26

46003 - Valencia

Tel/Fax: 96 391 69 65

Web: www.racv.es